Anja Machielse


Anja Machielse is bijzonder hoogleraar 'Empowerment van Kwetsbare Ouderen' aan de Universiteit voor Humanistiek. Zij studeerde filosofie en is gepromoveerd in de sociale wetenschappen. In haar werk staat de verbinding van wetenschappelijke theorievorming met praktijkkennis centraal. Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar kwetsbare ouderen. Belangrijke thema's zijn eenzaamheid en sociaal isolement, zelfredzaamheid, existentiële problemen en zingevingsvragen. De nadruk ligt daarbij op 'empowerment': wat hebben mensen nodig om 'goed' ouder te worden en hoe kan sociale insluiting van kwetsbare ouderen in de samenleving worden gestimuleerd?

Anja Machielse is wetenschappelijk adviseur van de landelijke Coalitie Erbij en van de gemeente Rotterdam in het kader van de eenzaamheidsbestrijding. Zij is lid van de Adviescommissie Effectieve Sociale Interventies van Movisie en van de Programmaraad van het kenniscentrum Utrecht Sociaal (kUS). Verder is zij lid van de redactie van Journal of Social Intervention: Theory and Practice en van de redactieraad van Hollosbulletin.

Publicaties

Sociaal isolement bij ouderen (2011)

Op weg naar een Rotterdamse aanpak
Anja Machielse