Gratis verzending vanaf €20

Roelof Hortulanus


Prof. Dr. Roelof Hortulanus bekleedt als bijzonder hoogleraar de leerstoel
‘Sociale interventies en lokaal sociaal beleid’ van de Universiteit voor
Humanistiek. Daarnaast is hij directeur van het Landelijk Expertisecentrum
Sociale Interventie (LESI) en één van de kerndocenten van de Academische
Masteropleiding Sociale Interventie. Ook maakt hij deel uit van de onderzoeksgroep
Goed ouder worden; welzijn, zingeving en menselijke waardigheid in de levensloop
van de Universiteit voor Humanistiek en is hij redactielid van het wetenschappelijk
tijdschrift Journal of Social Intervention: Theory and Practice.
Hij is gespecialiseerd in welzijnsvraagstukken en vraagstukken op het terrein
van de woon- en leefomgeving. Zijn huidige onderzoek is gericht op conceptuele
analyses van hedendaagse sociale vraagstukken, zoals de aansluiting van
professionele
dienstverlening op vormen van informele steun. Voorts houdt hij
zich bezig met de kernexpertise van welzijn. Ten slotte werkt hij aan - voor sociale
interventiepraktijken geschikte - vormen van evaluatieonderzoek, resultaatanalyses
en professionele verantwoording. Hij publiceerde een aantal boeken
over welzijn en over sociaal isolement.

Publicaties

Sociaal isolement bij ouderen (2011)

Op weg naar een Rotterdamse aanpak
Roelof Hortulanus