Gratis verzending vanaf €20

Prof. dr. Peer van der Helm


Prof. dr. Peer van der Helm is bijzonder hoogleraar onderwijs en zorg aan de Universiteit van Amsterdam en sinds 2014 lector Residentiële Jeugdzorg bij het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden. Hij doet samen met een team onderzoekers en docenten onderzoek naar het leef- en leerklimaat voor jongeren die het in onze samenleving minder getroffen hebben, bijvoorbeeld in de jeugdzorg, het speciaal onderwijs en gezinshuizen. Tevens wordt het werkklimaat van hbo-opgeleide professionals onderzocht. Doel van dit onderzoek is het verbeteren van het klimaat in de instellingen om daarmee de ontwikkelingskansen van jongeren te vergroten. Herstel en ontwikkeling is voor deze jongeren van groot belang voor participatie in onze samenleving.

Peer van der Helm studeerde psychologie en promoveerde in 2011 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op onderzoek naar het leefklimaat in de Justitiële Jeugdzorg.
Sinds 15 februari 2021 is hij benoemd als bijzonder hoogleraar Onderwijs en Zorg aan de Universiteit van Amsterdam.

Fotograaf: Frank Hoyinck

Publicaties

Herstel van eetproblemen (anorexia) (2023)

Op weg naar verantwoorde ambulante zorg: ‘zoveel thuis als mogelijk’

Leefklimaat! (2022)

Voor jeugd en volwassenen

Hoop! (2017)

Hoop op het gewone leven voor kinderen die het niet getroffen hebben

Wat werkt in de gesloten jeugdzorg (2012)

Let op; levertijd 5-7 werkdagen.
Prof. dr. Peer van der Helm