Jaap van der Stel


Jaap (Jacob Carel) van der Stel (1953), andragoloog, werkte
van 1981 tot 1991 in de verslavingszorg. Van 1991 tot 1999 was
hij hoofd preventie bij de Riagg in Haarlem. Sindsdien is hij
als senior onderzoeker werkzaam bij de Geestgronden, nu
GGZ inGeest, partner van VUmc. Hiernaast is hij sinds 2009
verbonden aan de Hogeschool Leiden; vanaf 2010 in de functie
van lector Geestelijke Gezondheidszorg.

In 1995 promoveerde hij cum laude tot doctor in de sociale
wetenschappen op het proefschrift Drinken, drank en dronkenschap;
Vijf eeuwen drankbestrijding en alcoholhulpverlening
in Nederland. In 2009 promoveerde hij tevens tot doctor
in de geneeskunde op een wetenschapsfilosofische studie
over de zoektocht naar de determinanten en mechanismen
van psychopathologie. Hij publiceert regelmatig over uiteenlopende
onderwerpen in de GGz en verslavingszorg.

Publicaties

Zelfregulatie, ontwikkeling en herstel (2013)

Verbetering en herstel van cognitie, emotie, motivatie en regulatie van gedrag

Pillen, praten, bewegen (2005)

Nut van fysieke activiteiten voor geestelijke gezondheid
Jaap van der Stel