Ed Hoekstra


Ed Hoekstra is eigenaar van AKTA, een onderzoeks- en adviesbureau voor ruimtegebruik.

Hij houdt zich bezig met de invloed van de fysieke omgeving op gedrag van mensen. Het doel is om een goede afstemming te maken tussen accommodaties (gebouw, inrichting en buitenruimte) en specifieke gebruikersgroepen, zodat gebruikers optimaal kunnen functioneren in de accommodatie. Hij adviseert en verricht onderzoek op dat terrein.

Werkgebieden zijn welzijn, onderwijs, jeugdhulpverlening, ouderenzorg en gezondheidszorg.

Publicaties

Ruimten maken voor vier tot twaalf (2011)

Over het inrichten van ruimten voor buitenschoolse opvang

Ruimten maken voor nul tot vier

Over het inrichten van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen
Ed Hoekstra