Gratis verzending vanaf €20

Karel J. Mulderij


Geboren 1950 in Zwolle.
Basisschool in Deventer en Apeldoorn.
MULO van 1962 tot 1966 in Apeldoorn.
Pedagogische Academie van 1966 tot 1971, Apeldoorn, in het laatste jaar werkzaam als blokfluitleraar.

Van 1971 tot 1977 universitaire opleiding Pedagogiek en Woonsociologie in Utrecht, vanaf 1972 aldaar werkzaam als student-assistent-docent statistiek (1972) en kwalitatieve methodologie (fenomenologie) ( 1973-1977).

Parttime docent-onderzoeker bij verschillende afdelingen Pedagogiek van de Universiteit Utrecht van 1977 tot 2002.

Onderwijs in kwalitatieve methodologie, ontwikkelingspsychologie en pedagogiek.

Promotie (samen met Hans Bleeker) in 1984.

Vanaf 1979 tot 1989 freelance docent in de MO-opleiding pedagogiek te Utrecht.

Vanaf 1990 freelance docent binnen de maatschap KIDPartners.

Vanaf 1995 freelance docent voor Verplegingswetenschappen bij Academisch Medisch Centrum te Utrecht.

Vanaf 2005 coach en wetenschappelijk onderzoeker bij de Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht.

Vanaf 1990 verzorg ik binnen KID trainingen ten behoeve van de jeugdhulpverlening. Intussen heb ik samen met collega Ben Baarda ruim 500 maatschappelijk werkers geschoold in het observeren van en communiceren met kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 18 jaar.

Vanaf 2013 verzorg ik deze trainingen voor De Jeugdzorgacademie.

Mijn wetenschappelijke expertise ligt vooral op het terrein van de kwalitatieve methodologie en ruimte- en lichaamsbeleving (bij gehandicapte kinderen). In die hoedanigheid hou ik lezingen/geef ik trainingen voor kinderrechters, officieren van justitie, jeugdadvocaten, consultatieburo-artsen,(aankomende) architecten, stedebouwkundigen, paramedici en leerkrachten werkzaam binnen de revalidatie.

Publicaties onder andere:

Beekman, A.J. en Mulderij, K.J. (1977), Beleving en ervaring, werkboek fenomenologie voor de sociale wetenschappen, Boom Meppel

Bleeker, H. en K.J. Mulderij (1978), Kinderen buiten spel, Boom Meppel

Mulderij, K. en H. Bleeker (1982), Kinderen wonen ook, suggesties ter verbetering van een kindvergeten woonomgeving, van Loghum Slaterus Deventer

Bleeker, H. en Mulderij, K.J. (1984), Pedagogiek op je knieën, aspecten van kwalitatief pedagogisch onderzoek, Boom Meppel (proefschrift)

Mulderij, K.J. en H. Bleeker (1990) Wat heb jij aan je benen? De leefwereld van het lichamelijk gehandicapte kind, Acco, Amersfoort

Mulderij, K.J. (1996). Research into the lifeworld of physically disabled children. Child: care, health and development, 22, (5), 311-322

Mulderij, K.J. (1997). Peer relations and friendship in physically disabled children.Child: care, health and development, 23, (5), 379-389

Mulderij, K.J. (2000). Dualistic notions about children with motor disabilities: hands to lean on or to reach out? Qualitative Health Research, 10, (1), 39-50

Mulderij, K.J. (2005)., Blind vertrouwen in eigen kunnen. Kleine antropologie en fenomenologie van het ‘onderwijzen’, in Jansen, H.(red). Levend leren. Ontwikkeling, onderzoek en ondersteuning binnen het pedagogisch werkveld. Utrecht: Uitgeverij Agiel, p.104-125

Mark, S. en Mulderij, K.J. (2008) ‘Pedagogische sensitiviteit: aanleg of aan te leren?’ Tijdschrift voor orthopedagogiek, 47 (2008), p. 181-189.

Mulderij, K.J. en Mark, S. (2008) ‘Teach don’t touch? Pedagogische sensitiviteit en het aanraken van kinderen. Tijdschrift voor orthopedagogiek, 47 (2008), p. 395-407.

Mulderij, K.J. (2011) Een gezellige multiculturele sfeer! Jongeren en hun Overvechtgevoel. Orthoreeks Retro Perspectief Volume 1, p. 22-44

Koster, M. en Mulderij, K.J. (2011) Gezellig en gewend. Jongeren over wonen en de toekomst in een herstructureringswijk. Amsterdam: Uitgeverij SWP

Mulderij, K.J. (2011) Rustig chillen zonder dat de politie je stalkt, ontmoetingsplaatsen voor jongeren in een zogenoemde achterstandswijk. In: Nicis Institute, Jongeren, wonen en sloop. Stedelijke herstructurering gezien door de ogen van jongeren. P. 81-85

Publicaties

Relationele lenigheid (2020)

Jeugdzorg 3.0 vakmanschap

Gezellig en gewend (2011)

Jongeren over wonen en de toekomst in een herstructureringswijk
Karel J. Mulderij