Gratis verzending vanaf €20

René Clarijs


Prof. dr. René Clarijs (bestuurskundige, neerlandicus, bedrijfskundige) is als hoogleraar verbonden aan de RANEPA University in Sint-Petersburg, Rusland. Daar werkt hij op het gebied van jeugdbeleid, jongerenwerk, jeugdhulp en social work. Tevens is hij gastdocent bij universiteiten in Kiev, Tallinn, Amsterdam en Yaroslavl.

Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift Jeugdbeleid. Hiernaast leidt hij een adviesbureau dat zich richt op onderzoek en advies in de jeugdsector. Opdrachtgevers zijn overheden, instellingen uit de publieke en non-profit-sector, de Raad van Europa en EU. 

Hij was een aantal jaren directeur van zorgaanbieder Jeugddorp De Glind. Daarna was hij president van een Europese associatie (hoofdkantoor in Vilnius) die ruim 25.000 vrije tijdsorganisaties voor jeugd in Europa representeerde. Vervolgens was hij vice-president van het Lifelong Learning Platform van de Europese Unie in Brussel. Momenteel is hij onder andere vice-president van de Europese koepel voor niet-formeel leren, lid van het Comité van Aanbeveling van Stichting Op Herme, ambassadeur van Netherlands Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (NeSPCAN), International Site Co-ordinator van LINC in Kansas City – Verenigde Staten, ambassadeur van de Amy Foundation in Kaapstad, Zuid-Afrika, lid van de Adviesraad van SOS Kinderdorpen Nederland, secretaris Stichting Actie SAMEN (lokale initiatieven voor jeugd in de Derde Wereld) en voorzitter van Stichting Mina Kinderprojecten (voor kinderen in Nepal).

Hij publiceerde de afgelopen jaren in binnen- en buitenland zo’n tweehonderd columns en artikelen en 23 boeken over jeugd, (internationaal) jeugdbeleid, diversiteit, sociale cohesie en jeugdhulp, waarvan een aantal is vertaald.

Publicaties

Om de jeugd (2015)

Perspectief voor beleid en praktijk

Van lieverlede Jeugdformaat (2013)

Zorg voor jeugdigen in Haaglanden vanaf de twaalfde eeuw
René Clarijs