Gratis verzending vanaf €20

Rien Vermeulen


Rien Vermeulen (1946) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij
deed twee keuzevakken in Utrecht: parapsychologie en forensische psychiatrie.

Na zijn artsexamen was hij twee jaar in opleiding tot internist, daarna specialiseerde hij zich
in de neurologie in het Erasmus Medisch Centrum. In Rotterdam promoveerde hij (cum
laude) op hersenbloedingen. In 1991 werd hij benoemd tot hoogleraar neurologie aan de
Universiteit van Amsterdam, een jaar later werd hij hoofd van de afdeling neurologie van het
AMC.

Geïnspireerd door de hoogleraren Jan van Gijn (Utrecht) en Charles Warlow (Edinburgh),
met wie hij gewerkt had op het gebied van de cerebrovasculaire ziekten, besloot hij drie jaar
voor zijn emeritaat een nieuw onderzoeksproject op te zetten op het gebied van de
Functionele Neurologische Stoornissen (FNS).

Marc Pleizier, arts, startte met een promotie onderzoek in 2008. In 2009 werd Marc tijdens
een vakantie in Indonesië vermoord. Het door Pleizier gestarte project voerde Vermeulen uit
met hulp van de onderzoeksverpleegkundige Nadine Fleitour en de hoogleraar klinische
epidemiologie Rob de Haan. De resultaten publiceerden zij in een internationaal tijdschrift
met Marc als eerste auteur.

Vermeulen is bestuurslid van de Stichting FNS, een stichting ter bevordering van kennis over
FNS bij arts en patiënt.

Publicaties

Tussen de oren? (2023)

Misverstanden over Functionele Neurologische Stoornis (FNS)
Rien Vermeulen