Gratis verzending vanaf €20

Hanneke Creemers


Hanneke Creemers werkt als universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen, binnen de programmagroep Forensische Orthopedagogiek. Zij promoveerde in 2010 op een longitudinaal bevolkingsonderzoek naar risicofactoren van cannabisgebruik onder adolescenten. Naast onderzoek op het gebied van middelengebruik en -misbruik verricht zij onderzoek naar methodieken die gebruikt worden in de jeugdzorg en jeugdbescherming, en geeft zij onderwijs aan masterstudenten.
Hanneke Creemers