Wim Theunissen


Drs Wcm Theunissen, geboren in 1945, heeft drie kinderen en zes kleinkinderen.Wim studeerde Theologie/ Filosofie (kandidaats) in Tilburg en Pedagogiek en Forensische Psychologie aan de Universiteit van Nijmegen.Hij was werkzaam als:

- Psycholoog gevangeniswezen tbv personeel 1974-1986

- Hoofd jeugdinrichtingen,dir kinderbescherming dep justitie 1986-1988

- Plv sectormanager jeugdinrichtingen dji tot 1992

- Plv directeur Raad voor de kinderbescherming Rotterdam 1992-1995

- Plv directeur Ressort Den Haag (Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en Middelburg) 1995-2006

- Adviseur Centrale directie landelijk bureau 2006-2009Momenteel houdt Wim zich bezig met:

- Trainingen landelijke raad: grondslagen slachtofferhulp

- Cosa( begeleiding zedendelinquenten reclassering)

- Lid van de Raad van toezicht jeugdzorg instelling Trivium Lindenhof.

Publicaties

Waar bemoeit u zich mee!? (2012)

Morele dilemma's in het werk van de Raad voor de Kinderbescherming
Wim Theunissen