Gratis verzending vanaf €20

Roland Peppel


 
Roland Peppel is verpleegkundige n.p.. Hij studeerde Verplegingswetenschap, afgestudeerd op professionalisering van de verpleegkunde. Hij werkte bij het NIZW aan de ontwikkeling van Belevingsgerichte Zorg. In 1998 startte hij bij CC zorgadviseurs als organisatieadviseur, waar hij sinds 2007 partner is. 

Hij is ruim 20 jaar betrokken bij de ontwikkeling van Professionele Zeggen­schap in Nederlandse zorgorganisaties. Hij is medeauteur van het ‘Handboek verpleegkundige en verzorgende adviesraden’
Inmiddels heeft hij samen met collega’s meer dan 250 zorgorganisaties op methodische wijze ondersteund bij uiteenlopende vraagstukken aangaande Professionele Zeggenschap. Eerst gericht op de ontwikkeling van verpleeg­kundige adviesraden, gevolgd door de rolontwikkeling van verpleegkundige stafbesturen en integratie van professionele vakgroepen. De laatste jaren betrekken organisaties Roland ook bij hun organisatie brede ontwikkeling van Professionele Zeggenschap, bijvoorbeeld bij het vorm en inhoud geven aan shared/professional governance en ontwikkeling van councilstructuren. In dit kader adviseert hij Verpleegkundige en Professionele (advies)raden/stafbesturen, vakgroepen, Raden van Bestuur, CNO’s, staf en management. 

Zijn inspiratie vindt hij in het internationale Magnet concept. Hij bezoekt regelmatig in de Verenigde Staten Magnet hospitals en het jaarlijkse Magnetcongres. Het Magnet concept vertaalt hij naar de Nederlandse context. Recentelijk vragen organisaties Roland voor een ‘Magnet oriëntatie’. Ook begeleidt hij internationale reizen voor organisaties op dit gebied.

Mede door zijn expertise heeft CC zorgadviseurs het Professionele Zeggenschap model en het VARiantenmodel ontwikkeld. Beide modellen zijn voor veel organisaties richtinggevend voor de ontwikkeling van professionelezZeggenschap. 

Roland hecht grote waarde aan kennisdeling. Zo maakt hij sinds 2021 samen met Spraakmaker Media podcasts Professionele Zeggenschap. Ook deelt hij zijn kennis in diverse netwerken op het gebied van Professionele Zeggenschap, o.a. het V&VN- CNO netwerk en het Leernetwerk Magnet.

Publicaties

Het huis van de professionele zeggenschap (2023)

De route naar verpleegkundig leiderschap