Gratis verzending vanaf €20

Maaike Veenvliet


Maaike Veenvliet rondde in 1986 de HBOV af en werkte daarna als wijkverpleegkundige en later als hoofdwijkverpleegkundige. Vanaf 1991 is zij werkzaam als interimmanager/ consultant in de zorg. Ze vervulde binnen de ouderenzorg/ thuiszorg op diverse plekken de functie van interim directeur/ locatiemanager en regiomanager. Als consultant was ze nauw betrokken bij landelijke projecten op het gebied van de indicatiestelling (V&VT en Kraamzorg) en de implementatie van de werkwijzen voor goede mondzorg bij kwetsbare ouderen thuis – De Mond Niet Vergeten.

Vanaf 2008 is zij partner bij CC Zorgadviseurs. Ze houdt zich bezig met verandervraagstukken in de zorg; management en teamontwikkeling en voortdurend verbeteren. 

Ze is – samen met een team van CC zorgadviseurs – verantwoordelijk voor de verbeterprogramma’s Basis voor Beter (voorheen Productive Care) in de langdurende zorg en de Het Effectieve ziekenhuis (voorheen Productive Ward en Productive Operating Theatre – gericht op de verpleegafdeling, polikliniek en OK) in de ziekenhuizen. 
Al deze programma’s ondergaan momenteel een belangrijke transitie en vernieuwing, waaraan zij een belangrijke inhoudelijke bijdrage levert. Daarmee zijn en komen de programma’s ook beschikbaar op het door CC zorgadviseurs ontwikkelde platform TeamUp. Het is nu mogelijk om grotere groepen mensen in de organisatie te bereiken die daarin zelf organiserend te werk kunnen gaan. TeamUp ondersteunt daarbij het teamleren op verschillende manieren, als digitale procesbegeleider, met achtergrondinformatie, tools en taakondersteuning. Bovendien maakt de chatfunctie snelle uitwisseling tussen teamleden mogelijk. 
Zij heeft ook een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het meetplatform FlowTime. Binnen de verbeterprogramma’s krijgt ook meten een belangrijke plek. Op het platform FlowTime kunnen tijdmetingen en procesmetingen gedaan en klantreizen gevolgd worden. 

Daarnaast houdt zij zich bezig met de ontwikkeling van management en leiderschap, waarbij de systemische invalshoek het vertrekpunt is. Ze coacht en ondersteunt managementteams en teams van leidinggevenden gericht op het vergroten van de vitaliteit van de teams en daarmee van de organisatie. Dat geldt ook voor teams waarin samenwerkingsvraagstukken spelen, die de effectiviteit van het team in de weg staan. 

Publicaties

Het huis van de professionele zeggenschap (2023)

De route naar verpleegkundig leiderschap
Maaike Veenvliet