Gratis verzending vanaf €20

Frank van den Berg


Frank van den Berg (1951) werkte van 1975 tot 1987 als journalist. Hij schoolde zich om tot psychiatrisch verpleegkundige en werkte tot 2002 in verschillende functies bij een psychiatrisch ziekenhuis. Hij schoolde zich bij met de studie gezondheidswetenschappen in Maastricht. Sinds 2002 werkt hij als psycholoog in de jeugdzorg.

In al deze verschillende functies heeft hij les gegeven en trainingen verzorgd. Zo gaf hij journalistieke vaardigheden aan de Hogeschool Rotterdam en was hij hoofddocent van de opleiding psychiatrisch case management bij het scholingsinstituut RINO in Amsterdam.

In 2004 hebben Ernst Bouweriks en Frank ‘Buro Pro Ago’ opgericht. Daarmee geven zij trainingen in oplossingsgericht werken voor hulpverleners die omgaan met moeilijke mensen. Ze ontwikkelden onder meer een oplossingsgerichte methode ‘deëscalatie’ voor professionals die kinderen met gedragsproblemen helpen opvoeden. Ze gaven trainingen aan hulpverleners die gezinnen moeten begeleiden waar kinderen in de knel zitten terwijl de ouders niet makkelijk benaderbaar zijn of zoveel problemen hebben dat ze geen uitweg meer zien. Ze hielpen een aantal GGDen bij het opzetten van de hulpverleningsvormen ‘gezinscoaching’ en ‘bemoeizorg’ en trainden de medewerkers daarin. Met intern begeleiders en zorgadvies teams van basisscholen ontwikkelden ze een methode om de samenwerking te verbeteren in de driehoek ouders-leerkracht-kind.

Frank en Ernst houden erg van alles wat een beetje vreemd is.

Op de actiefoto staat links Erns en rechts Frank.

Publicaties

De trein van Boos naar Middel (2023)

Een nieuw transportmiddel in oplossingsgerichte gesprekken
Frank van den Berg