Gratis verzending vanaf €20

Paul Andreoli


Paul Andreoli (1949) studeerde in 1976 af in de Klinische Psychologie. Vanaf die tijd is hij actief als gezondheidszorgpsycholoog, (interim)manager, trainer/adviseur/onderzoeker in diverse werkvelden zoals welzijn, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en personeelszorg.
Bij de invulling aan deze activiteiten werd en wordt hij steeds geïnspireerd vanuit de Functioneringsgerichte Benadering. Binnen deze benadering staat het samenspel van het individu en zijn (sociale) omgeving centraal. Het gaat daarbij steeds over hoe mensen in wederkerige communicatie een gezamenlijke ‘kansrijke omgeving’ weten vorm te geven. Een omgeving waarin elk individu voortdurend kan leren zijn eigen weg te vinden in het op peil brengen en houden van zijn welbevinden. Al of niet ‘succesvol functioneren’ van de persoon in kwestie wordt daardoor niet alleen bepaald door zijn talenten en eventuele in aanleg of in het leven opgelopen onvolkomenheden. Van even groot belang is dat hij zich in voor hem geschikte omstandigheden bevindt: een bij zijn persoon ‘passende omgeving’.
Vanaf 1990 heeft Paul Andreoli een belangrijke rol gespeeld in de verdere ontwikkeling van de Functioneringsgerichte Benadering en de praktische toepasbaarheid daarvan op allerlei gebied binnen zorg, welzijn en de aansturing van mensen.

Publicaties

Paul Andreoli