Martine Ganzevles


Drs. Martine Ganzevles (1976) werkt als docent aan de Hogeschool Utrecht - instituut voor Social Work. Ze is o.a. betrokken in de minor GGZ-agoog en de minor sociale psychiatrie en rehabilitatie.

Na de opleiding sociaal pedagogische hulpverlening werkte ze als persoonlijk begeleider in beschermd en begeleid wonen. In 2004 studeerde ze af bij algemene sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Vervolgens werkte ze als stafmedewerker 'zorginnovatie en kwaliteit' en als leidinggevende van een beschermende woonvorm en een team 'bemoeizorg'.

De thema's rehabilitatie, herstelondersteuning, maatschappelijke participatie en maatschappelijke steunsystemen lopen als een rode draad door haar werk.
Martine Ganzevles