Gratis verzending vanaf €20

Jan Snijders


Jan Snijders (1947) is civiel ingenieur en organisatiedeskundige. Hij heeft tijdens zijn betaalde loopbaan gewerkt bij een drinkwaterbedrijf. Daarna is hij mede-eigenaar geweest van een adviesbureau, was hij ZZP-er  en ten slotte onderdeel van een netwerk van organisatieadviseurs. Ook was hij als docent bedrijfskunde verbonden aan diverse opleidingsinstituten. 

Als Interimmanager en organisatieadviseur heeft hij vooral gewerkt op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven. Bij ministeries, energiebedrijven en telecombedrijven. Bij toeval kwam hij terecht in de zorgwereld. Eerst als bestuurder met de portefeuille algemene zaken en geleidelijk aan meer in de richting van de bedrijfsvoering en de zorg zelf. Steeds ging het daarbij om crisissituaties. 
Sinds ongeveer 1990 is hij actief als bestuurder van allerlei vrijwilligersorganisaties in het dorp, variërend van de belangenvereniging tot de sportvereniging. Tien jaar geleden was hij een van de initiatiefnemers en eerste voorzitter van de coöperatie Austerlitz Zorgt en in het verlengde daarvan voorzitter van de stuurgroep Hart van Austerlitz. Nu is hij voorzitter van de burgerinitiatieven: de  woonstichting NuVoorStraks en  de B.V. Ouwekamp, ons eetcafé. 

Verder is hij secretaris geweest van Omzien naar Elkaar, het netwerk van burgerinitiatieven voor zorg, welzijn en wonen in de provincie Utrecht. En is hij een van de oprichters en voormalig bestuurslid van Nederland Zorgt voor Elkaar, het landelijke netwerk van burgerinitiatieven op dat gebied.

Burgerinitiatieven zorgen er voor dat burgers zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving en kunnen functioneren binnen hun eigen sociale netwerk. Zo worden zij gezonder oud en doen later een beroep op de professionele zorg. Hij vindt dat de mate van zelfredzaamheid door de overheid wordt overschat maar gelooft sterk in netwerkredzaamheid. Samen met Wim Oerlemans schreef hij het boek “Austerlitz doet het zelf, hoe een dorp zijn zorg regelde” ter inspiratie voor hopelijk vele anderen om in beweging te komen. 

Publicaties

Austerlitz doet het zelf (2023)

Hoe een dorp zijn zorg regelde
Jan Snijders