Gratis verzending vanaf €20

Susan Jansen


M.S. (Susan) Jansen is SPV’er en programmacoördinator psychosen bij het ACT-team vroegpsychosezorg van GGzE Eindhoven.

Publicaties

Handboek Vroege Psychose (2012)

Diagnostiek, behandeling, rehabilitatie en organisatie van zorg