Gratis verzending vanaf €20

Merijn van de Vliet


Merijn van de Vliet is psychotherapeut em gz-psycholoog Kinder & Jeugd. Ze is vanaf 2005 werkzaam binnen het Kinder-en Jeugdtraumacentrum/Kenter Jeugdhulp. Haar expertise is therapie met (jonge) kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders die te maken krijgen met seksueel geweld of ander trauma. Ook geeft zij les om professionals die werken met kinderen sensitiever te maken opdat ze trauma gaan (h)erkennen en meer vertrouwen krijgen in het werken met getraumatiseerde kinderen en jongeren en hun ouders. 

Merijn heeft vanaf het begin van haar aanstelling op het Kinder- en Jeugdtraumacentrum gewerkt met de Horizon-methodiek. Op basis van het werk in de praktijk en de vele ontwikkelingen op het gebied van de kennis inzake de invloed van traumatische ervaringen op de ontwikkeling van kinderen heeft zij verschillende sessies aangepast aan de wetenschappelijke stand van zaken. Dit is verwerkt in de herziene delen 1 en 2 (a en b) van de Horizon-reeks. Daarnaast wordt in deze nieuwe versies aandacht besteed aan de invloed van social media en heeft de interactie tussen ouders en kinderen een grotere plek. De veranderingen zijn in de afgelopen jaren getest met verschillende groepen van kinderen en ouders en vervolgens opgenomen in deze nieuwe versie van de Horizon-methodiek.

Publicaties

HORIZON 1A: een werkboek (2024)

Voor kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt

HORIZON 1B: Therapeutenhandleiding (2024)

Bij een werkboek voor kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt

HORIZON 2A: een werkboek (2024)

Voor ouders van kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt

HORIZON 2B: Therapeutenhandleiding (2024)

Bij een werkboek voor ouders van kinderen die seksueel misbruik hebben meegemaakt
Merijn van de Vliet