Gratis verzending vanaf €20

Ada Andreas


Ik werk als beleidsmedewerker op het landelijk kantoor van Reclassering Nederland. De afgelopen jaren was ik als projectleider verantwoordelijk de uitwerking van de verbetermaatregelen die de reclassering heeft uitgewerkt bij het toezicht op tbs-gestelden. De doorontwikkeling van de wijze waarop de reclassering toezicht houdt op delictplegers die onder voorwaarden in de samenleving verblijven en methodiekontwikkeling behoren tot mijn huidige taken. Daarnaast ben ik sinds een aantal jaren als onderzoeker verbonden aan de Hogeschool Utrecht.


Ik studeerde maatschappelijk werk aan Sociale Academie 'De Nijenburgh' te Culemborg. Daarna startte ik mijn loopbaan als forensisch maatschappelijk werkster in het Pieter Baan Centrum te Utrecht. Na hier ongeveer tien jaar gewerkt te hebben, maakte ik de overstap van de klinische naar de ambulante forensische zorg en trad ik in dienst bij Reclassering Nederland.
Ada Andreas