Marian Timmermans


Marian Timmermans (1962) studeerde (middeleeuwse) geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Zij hield zich bezig met mentaliteitsgeschiedenis. Centraal stond de vraag ‘wat er speelt onder de oppervlakte’. Ze gaf enkele jaren les aan een HAVO/VWO. Vanuit de behoefte de publieke zaak te dienen koos zij vervolgens voor een loopbaan binnen de gemeentelijke overheid. Aanvankelijk als beleidsadviseur in de welzijnsector en later ook als leidinggevende. In 2001 maakte ze de overstap naar de BMC groep waar ze interim-manager en adviseur was.

Papier kan geduldig zijn. Uiteindelijk komt het aan op het gedrag dat mensen vertonen. Marian specialiseerde zich in training en coaching, omdat ze mensen wil faciliteren hun gedrag aan te passen. Dat aanpassen kan de vorm hebben van ‘je weg vinden in wijzigende omstandigheden’, het kan ook betekenen het eigen gedrag veranderen om anderen te inspireren en in beweging te brengen. Om zo zelf de motor van verandering te zijn.

In training en coaching werkt ze veel met het model van Transactionele Analyse (TA). Dat is een communicatie en persoonlijkheidsleer die met eenvoudige woorden complexe (inter-)menselijke processen helder maakt én handvatten geeft voor gedrag. Kernpunten van TA zijn dat mensen de moeite waard zijn, kunnen veranderen en verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven. Met deze uitgangspunten biedt zij trainingen aan, die direct aansluiten bij de dagelijkse werkpraktijk van de deelnemers. Leren is immers niet een op zichzelf staande ervaring. Het is een voortdurend proces van ontwikkeling, op veel niveaus en een leven lang.

Marian is internationaal gecertificeerd transactioneel analist (CTA) en is thans werkzaam als senior adviseur, coach en trainer bij BMC.

Publicaties

Einstein en de kunst van... leidinggeven met diepgang (2011)

Over onderstromen in mens en organisatie
Marian Timmermans