Gratis verzending vanaf €20

Imane Oulali


Imane Oulali is werkzaam aan de Universiteit van Amaterdam.
Zij is verbonden aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen op de afd. Pedagogiek, Onderwijskunde & Lerarenopleiding.
Publicaties

Segregatie in onderwijs en samenleving (2012)

Bijdragen aan de vijftiende Landelijke Pedagogendag
Imane Oulali