Gratis verzending vanaf €20

Jan Steutel


Dr. Jan Steutels is werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam.
Hij is verbonden aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen op de afd. Pedagogiek, Onderwijskunde & Lerarenopleiding.


Publicaties

Segregatie in onderwijs en samenleving (2012)

Bijdragen aan de vijftiende Landelijke Pedagogendag
Jan Steutel