Gratis verzending vanaf €20

Hardy A. Huisden


Hardy A. Huisden is afgestudeerd als Economisch Geograaf en heeft bovendien twee jaar bestuurskunde als groot bijvak genoten aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Vanwege zijn interesse in management- en organisatievraagstukken heeft hij ook diverse P&O, management en bedrijfskundige opleidingen gevolgd. Momenteel werkt Huisden als senior audit manager bij Stichting Overheidsaccountantsbureau(SOAB). Hij houdt zich voornamelijk bezig met organisatiekundig advies voor diverse overheidsklanten op de voormalige eilanden van de Nederlandse Antillen en Suriname. Huisden was lid van het begeleidingsteam, voorzitter Werving & Selectiecommissie topambtenaren en eindverantwoordelijke voor het rapport “Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van leidinggevenden Ministeries Nieuwe Bestuurlijke Organisatie”.