Myron Eustatius


Myron Eustatius heeft Juridische Bestuurswetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Hij was na zijn afstuderen tot 10 oktober 2010 werkzaam bij de Directie Bestuurlijke en Constitutionele Zaken (Land NA). Eustatius was sinds het begin van het NBO traject nauw hierbij betrokken en kan ook als een van de medeauteurs ervan worden gezien. Vanaf oktober 2010 is hij beleidsmedewerker bij de beleidsorganisatie van het ministerie van VVRP. Hij is echter nog zeer actief betrokken bij het huidig NBO traject.