Gratis verzending vanaf €20

Manja Haze


Manja Haze (1969) is opgegroeid in Hengelo Overijssel. Na afgestudeerd te zijn aan de PABO zette zij in 1993 een kinderdagverblijf op in Hengelo. Als directeur is zij zich de jaren erna blijven ontwikkelen op pedagogisch gebied. Ze volgde diverse opleidingen, trainingen en cursussen, zoals een montessori-opleiding, Piklertrainingen in Boedapest, video-interactie-begeleiding en een opleiding, tot school/kinderdagverblijf-coach. Tevens heeft zij in binnen- en buitenland in meerdere kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en onderbouwgroepen kinderen en pedagogisch medewerkers/leerkrachten geobserveerd.

Manja heeft binnen haar kinderdagverblijf een eigen visie ontwikkeld waarbij het kind centraal staat. Sleutelwoorden binnen deze visie zijn: respect, positiviteit, vrijheid binnen grenzen, zelfstandigheid, aansluiten bij de behoeften van kinderen en een doordachte, voorbereide omgeving. De professionaliteit van een pedagogisch medewerker is hierbij onmisbaar. Door de zichtbaar positieve resultaten van een veranderde visie binnen haar eigen kinderdagverblijf, wil ze deze visie met andere mensen die HART hebben voor jonge kinderen delen, zodat kinderen zich op natuurlijke wijze in totaliteit kunnen ontwikkelen.

Naast haar werk als directeur heeft Manja een pedagogisch adviesbureau, Intrinsiek, van waaruit ze voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten uit de onderbouw en studenten trainingen, gastlessen en workshops verzorgt. Tevens coacht en begeleidt Manja pedagogisch medewerkers op de werkvloer.

Manja wil pedagogisch medewerkers en leerkrachten inspireren en uitnodigen om anders naar kinderen, zichzelf en de pedagogische omgeving te kijken. Groei begint met bewustwording.

Publicaties

Het kind centraal in de kinderopvang (2012)

Opvoeden vanuit respect en contact
Manja Haze