Gratis verzending vanaf €20

Kathleen Lynne Lane


Kathleen Lynne Lane, PhD, is in de V.S. als universitair hoofddocent verbonden aan de Department of Special Education van het Peabody College en is als onderzoeker verbonden aan het John F. Kennedy Center for Research on Human Development van de Vanderbilt University.

Voordat zij de academische wereld binnentrad, werkte dr. Lane gedurende vijf jaar als leerkracht in het regulier en speciaal onderwijs en bood zij gedurende twee jaar als programmaspecialist aan vijf schooldistricten in het zuiden van California haar diensten aan op het gebied van advisering, interventie en personeelsontwikkeling.

Het onderzoek van dr. Lane richtte zich op interventies op schoolniveau (bij leer- en gedragsproblemen) bij leerlingen met een verhoogd risico op sociaal-emotionele problematiek en gedragsproblemen. Ze ontwikkelde, implementeerde en evalueerde preventieve schoolbrede aanpakken met meerdere lagen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, met als doel het voorkomen van sociaal-emotionele problematiek en gedragsproblemen en het omgaan met bestaande probleemgevallen.

Dr. Lane is de hoofdonderzoeker van Project WRITE, een Goal Area 2 Grant, dat werd gefinancierd door het Institute of education sciences.

Project WRITE richt zich op de invloed van schriftelijke interventies bij leerlingen met een verhoogd risico op sociaal-emotionele problematiek en gedragsproblemen die ook moeite hebben met schrijven. Ze was ook hoofdonderzoeker van een door het Office of special education programs (OSEP) aangestuurd project waarin gedragsondersteuning op middelbare scholen werd bestudeerd, en van een in de praktijk opgestart OSEP-project waarin de preventie van sociaal-emotionele problematiek en gedragsproblemen op de basisschool werd onderzocht. Ze is deskundig op het gebied van interventies en statistische analyse op schoolniveau, inclusief multivariate analyse van longitudinale gegevenssets. Lane is de coredacteur van Remedial and special education en redacteur van Journal of positive behavior interventions en Education and treatment of children. Ze is ook lid van verscheidene redacties, inclusief die van Exceptional children, the journal of special education, en Journal of emotional and behavioral disorders. Ze is coauteur van vier boeken en heeft meer dan honderd door vakgenoten getoetste tijdschriftartikelen en hoofdstukken uit boeken op haar naam staan.
Kathleen Lynne Lane