Gratis verzending vanaf €20

Allison L. Bruhn


Allison L. Bruhn, MA, volgt nu haar derde jaar van het doctoraalprogramma voor speciaal onderwijs aan de Vanderbilt University. Daarvoor heeft zij drie jaar als docent natuurwetenschappen in het voortgezet onderwijs gewerkt. Bij Vanderbilt coördineert ze de training voor professionele ontwikkeling van leerkrachten, leidinggevenden en gedragsdeskundigen voor schoolbrede ondersteuning van positief gedrag, systematische screening en strategieën voor gedragsregulering. Haar onderzoeksinteresse gaat onder meer uit naar interventies op basis van gedragsfunctieanalyse, behandelintegriteit bij schoolbrede ondersteuning van positief gedrag en motivering.
Allison L. Bruhn