Gratis verzending vanaf €20

Mary Crnobori


Mary Crnobori, MEd, volgt nu haar derde jaar van het doctoraalprogramma voor speciaal onderwijs aan de Vanderbilt University. Ze heeft gedurende vijf jaar als leerkracht in het speciaal onderwijs gewerkt met leerlingen met sociaal-emotionele problematiek en gedragsproblemen en andere handicaps binnen self-contained en ‘samen naar school’ openbaar onderwijs.

In haar huidige onderzoek bij Vanderbilt ondersteunt ze scholen bij het ontwikkelen en implementeren van op maat gemaakte ondersteuningsplannen voor positief gedrag met primaire, secundaire en tertiaire ondersteuningsniveaus. Daarnaast coördineert ze de professionele ontwikkeling van workshops, gevolgd door follow-up op de betreffende school als ondersteuning voor de leerkracht.

Haar wetenschappelijke interesses omvatten onder meer positieve gedragsondersteuning, interventies op schoolniveau voor leerlingen met (een verhoogd risico op) sociaal-emotionele problematiek en gedragsproblemen, systematische screening en vraagstukken rondom diversiteit.