Gratis verzending vanaf €20

Holly Mariah Menzies


Holly Mariah Menzies, PhD, is als universitair hoofddocent verbonden aan het Charter College of Education van de California State University, Los Angeles, en is programmacoördinator voor licht- tot matig-ernstige handicaps in de Division of Special Education and Counseling.

Ze is gedurende meer dan tien jaar als leerkracht werkzaam geweest in het regulier onderwijs en het speciaal onderwijs. Dr. Menzies heeft een bijdrage geleverd aan personeelsontwikkeling op de gebieden beoordeling, taalwetenschappen en schoolbrede ondersteuning van positief gedrag. Haar wetenschappelijke belangstelling richt zich op inclusive education en interventies op schoolniveau. Ze is lid van de redactie van Learning disabilities research & practice.