Gratis verzending vanaf €20

Han Spanjaard


Han Spanjaard (1961) studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij ontwikkelde, implementeerde en evalueerde diverse preventie- en hulpverleningsprogramma’s voor kinderen en jongeren met (ernstig) probleemgedrag, o.a. vanuit PI Research in Duivendrecht. Voorbeelden zijn Families First (voor gezinnen in een crisissituatie), de Vertrektraining (voor jongeren met risico op thuisloosheid), competentievergroting in de Residentiële Jeugdzorg (diverse programma’s), Functional Family Therapy, Tools4U (voor jeugdige delinquenten) en TACt (Training Agressie Controle, voor groepen en individuele jongeren).
Daarnaast houdt Spanjaard zich bezig met de aanpak van seksueel misbruik en de ontwikkeling en implementatie van assessmentinstrumenten (zoals het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen). Hij verzorgt over uiteenlopende onderwerpen trainingen voor uitvoerende professionals, gedragsdeskundigen en leidinggevenden.

Han Spanjaard verricht zijn werkzaamheden vanuit Spanjaard Development & Training, een bureau voor onderzoek, ontwikkeling, training en advies (www.hanspanjaard.nl). 

Publicaties

12-23 (2023)

Kortdurende hulp voor jongeren en hun ouders

Families First (2014)

Handleiding voor gezinsmedewerkersNJi (Nederlands Jeugd Instituut)

Handleiding bij De VertrekTraining (2009)

Intensief ambulante hulp gericht op competentievergroting en netwerkversterking NJI (Nederlands Jeugd Instituut)

Kort ambulant (2005)

Handleiding voor kortdurende ambulante jeugdzorg gericht op competentievergroting NJI (Nederlands Jeugd Instituut)
Han Spanjaard