Jim Larson


Jim Larson, PhD, is professor in de psychologie en directeur van het ‘School Psychology Program’ van de University of Wisconsin-Whitewater. Hij is ook lid van de wetenschappelijke raad van het Melissa Institute for Violence Prevention and Treatment, gevestigd in Miami, Florida. Eerder was hij schoolpsycholoog bij de Milwaukee Public Schools en de leidende psycholoog in het Violence Prevention Program van het schoolbestuur. Het belangrijkste onderzoeksthema van dr. Larson is de behandeling van boosheid en agressie bij kinderen en jeugdigen en het opzetten van preventieprogramma’s voor geweld op school.

Publicaties

Help schoolkinderen hun boosheid te hanteren

Training voor reactief agressieve kinderen | Voorwoord en bewerking door; Cathy van Tuijl (Hogeschool Edith Stein) & Ina Cijvat (Expertis onderwijsadviseurs)