Gratis verzending vanaf €20

Anouk van Dijk


Met een achtergrond als sociaalpedagogisch hulpverlener, speltherapeut en traumatherapeut werk ik sinds 2006 in de hulpverlening. Hechtingsproblematiek heeft altijd mijn interesse gehad; het is de problematiek waar we naar mijn idee nog de meeste uitdaging in hebben hoe hiermee om te gaan, zowel voor ouders/verzorgers als voor hulpverlening. Jichia Brauckman en ik leerden elkaar kennen in de kinderjeugdpsychiatrie (LUMC-Curium) waar we van 2007 tot 2023 samenwerkten. Vanuit een gezamenlijke zorg voor kinderen met een complexe problematiek zijn we begonnen met diverse psycho-educaties 'op maat' te maken. We willen de taal van de kinderen spreken. Ook voor de ouders/verzorgers gaat vaak op dat een eenvoudige uitleg, de beste uitleg is. We zijn lang zoekende geweest om de juiste taal te vinden voor hechtingsproblematiek maar hebben dit in de metafoor van Heartly gevonden. Onze hechtingsproblematiekmissie is nog niet klaar; er is nog veel onwetendheid en handelingsverlegenheid rondom deze problematiek. We willen graag het onderwerp beter bespreekbaar maken zodat er meer begrip en kennis ontstaat rondom het hoe om te gaan met hechtingsproblematiek.

Publicaties

Heartly (2024)

Psycho-educatie over hechtingsproblematiek
Anouk van Dijk