Gratis verzending vanaf €20

Jichia Brauckman


In 2012 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Leiden als Social Worker (SPH). Na wat omzwervingen ben ik in 2016 begonnen te werken bij Curium LUMC. Als sociotherapeut ben ik werkzaam bij de afdeling ‘de Kameleon’, een klinische afdeling voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar onder de zorglijn complexe gezinsproblematiek.
Binnen het werkveld ben ik verschillende kinderen met verschillende problematieken en diagnoses tegen gekomen. Eén van de diagnoses die mij erg trof was de diagnose hechtingsstoornis en de hechtingsproblematiek. Juist omdat ik de problematiek vanuit de stoornis erg ingewikkeld vond, was ik vast besloten om meer kennis te verzamelen over deze problematiek. Met als resultaat dat ik meerdere (online) congressen had bezocht en literatuur over hechtingsstoornis en hechtingsproblematiek heb gelezen. Deze informatie heeft mij aan de ene kant opgebouwd om adequaat met de doelgroep om te kunnen gaan, maar aan de andere kant kon ik mij kwetsbaar voelen door deze informatie.
Ik heb door de jaren heen geleerd om met een andere bril te kijken naar kinderen met hechtingsstoornis en hechtingsproblematiek, om achter het gedrag van het hechtingsmonster te kijken en juist de behoeften van het kind te zien. Het was voor mij een prachtige kans om samen met Anouk van Dijk een psycho-educatie te mogen ontwikkelen over hechtingsstoornis en hechtingsproblematiek. De behoefte voor een psycho-educatie ontstond, omdat wij merkten dat er helaas op dit onderwerp bijna tot geen informatie voor kinderen vindbaar is.
Ik ben als tekenaar mij gaan inleven in het karakter die wij Heartly noemden. Om hiermee een gezicht te geven aan de vele kinderen en ouders die te maken hebben met hechtingsproblematiek. Heartly is door de tijd heen voor mij tot leven gekomen en is een onderdeel van mijn eigen hart geworden. Mijn verlangen is dat dit boek veel ouders, kinderen en hulpverleners mag ondersteunen in de omgang met hechtingsproblematiek en hechtingsstoornis.

Publicaties

Heartly (2024)

Psycho-educatie over hechtingsproblematiek
Jichia Brauckman