Gratis verzending vanaf €20

Judith Metz


Judith Metz (1969) studeerde Vrouwenstudies Algemene Sociale wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Haar afstudeerscriptie Het gekraakte ideaal, omgangsvormen en seksisme binnen de links radicale beweging is verschenen bij uitgeverij Ravijn. In 2006 is Judith gepromoveerd aan de Universiteit voor Humanistiek op het onderzoek: De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie. Sinds 2010 geeft Judith Metz leiding aan Youth Spot en in 2012 is zij benoemd als lector (Website Youth Spot).
Binnen het brede werkveld van welzijn en participatie houdt zij zich bezig met jongerenwerk, welzijn, professionalisering en civil society. Meer informatie over Judith Metz.

Dr. Judith Metz is sinds september 2020 lector Social Work bij Saxion. Als Lector Social Work wil Judith zich graag inzetten voor het versterken van de uitvoeringspraktijk van het sociaal werk. Een sterke eigen beroepsidentiteit is volgens haar een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief goede beroepsuitoefening en interprofessioneel samenwerken. 

Publicaties

Straathoekwerk (2022)

Een basismethodiek van het sociaal werk

Hoe jongerenwerkers werken aan preventie (2020)

22 keer 1 jaar jongerenwerk in praktijk

Kracht van Meiden! (2018)

Meidenwerk als specifieke methodiek van het jongerenwerk

Het mooie is dat je er niet alleen voor staat (2013)

Individuele begeleiding van jongeren

Kleine stappen, grote overwinningen (2011)

Jongerenwerk: historisch beroep met perspectief
Judith Metz