Gratis verzending vanaf €20

Victor van den Bersselaar


Victor van den Bersselaar (1948-2011) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en Wijsbegeerte aan
de Universiteit van Amsterdam. Van 1977 tot 1983 was hij docent filosofie aan de Stichting voor
Opleiding tot Sociale Arbeid te Haarlem. Vanaf 1978 was hij als docent filosofie, verbonden aan de
Hogeschool van Amsterdam, domein Maatschappij en Recht, en haar rechtsvoorgangers, waar hij
van 1989 tot 2002 tevens beleidsmedewerker onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg was. Van
2002 tot 2007 was hij lid van de kenniskring Vraaggerichte Methodiekontwikkeling van het Instituut
voor Sociale en Culturele Beroepen en de kenniskring Refl ectie van de afdeling Onderwijs, Research
en Onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam. Van 1985 tot 1993 was hij lid van de themagroep
cultuurfilosofie van het tijdschrift Krisis en vanaf 2005 redactielid van het tijdschrift Paspoort voor het
Maatschappelijk Werk. Tevens leverde hij bijdragen aan het European Social Ethics Project. Daarnaast
redigeerde hij en leverde hij bijdragen aan diverse boeken, publiceerde artikelen in uiteenlopende
tijdschriften en schreef verschillende boeken, waaronder: Discursieve vaardigheden (met Klaas Hoeksema)
en Wetenschapsfilosofie in veelvoud. Tot aan zijn overlijden in november 2011 was hij programmaleider ‘Normatieve Professionalisering’
bij het Praktijk- en Onderzoekscentrum De Karthuizer en de Minor Ethiek voor de
Beroepspraktijk.

Publicaties

Bestaansethiek (2009)

Normatieve professionalisering en de ethiek van identiteits-, levens- en zingevingsvragen
Victor van den Bersselaar