Gratis verzending vanaf €20

Baukje Schaafsma


Baukje Schaafsma-Groenveld was hoofd Kenniscentrum bij GIMD, specialist en marktleider op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk. Ze startte haar loopbaan in 1971 als maatschappelijk werker in de jeugdhulpverlening. In 1976 schakelde zij over naar het bedrijfsmaatschappelijk werk. Via GIMD was zij gedetacheerd bij verschillende bedrijven. In 1985 werd ze actief in het gezondheidszorgmaatschappelijk werk, eerst als medisch maatschappelijk werker, later als coördinator van de sector gezondheidszorgmaatschappelijk werk. In 1990 werd ze staffunctionaris vakontwikkeling en deskundigheidsbevordering. In die functie zette ze het Kenniscentrum BMW op en ontwikkelde en verzorgde ze trainingen specifiek voor bedrijfsmaatschappelijk werkers.

Naast de reguliere werkzaamheden voor GIMD gaf Baukje Schaafsma supervisie en coaching ten behoeve van externe opdrachtgevers en begeleidde ze intervisieteams bij de start. Ze werkte tijdelijk als docent bij opleidingen MWD en als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag voor enkele instellingen voor Jeugdhulpverlening.

Baukje Schaafsma werkte mee aan een aantal artikelen over bedrijfsmaatschappelijk werk in tijdschriften voor arbeid en gezondheid en schreef een boek over bedrijfsmaatschappelijk werk in de reeks sociaal agogische basisboeken voor het HBO.

Baukje Schaafsma-Groenveld is op 12 augustus 2013 op 64 jarige leeftijd overleden.


Publicaties

Bedrijfsmaatschappelijk werk in ontwikkeling

Strategisch samenwerken, innoveren en profileren
Baukje Schaafsma