Gratis verzending vanaf €20

Margreet de Pater


Margreet de Pater-Zijlstra (1949) is getrouwd en heeft twee kinderen en een kleinkind.

Sociaal psychiater vanaf 1982, werkzaam geweest in RIAGG Haagrand van 1982 tot 1991, van 1991 tot 1996 in Krisiscentrum Utrecht, van 1996 tot 2003 in Regionaal Psychiatrisch Centrum Zeist (Altrecht), na een sabbatsverlof, van 2004 tot 2005 in Regionaal Psychiatrisch Centrum Nieuwegein (Altrecht) en vanaf 2005 in de Parnassia Bavogroep in Rotterdam.

Ze was in Utrecht en Zeist opleider sociale psychiatrie en in Rotterdam plaatsvervangend opleider sociale psychiatrie voor aanstaande psychiaters. In Altrecht was zij een van de vormgevers van het ‘zorgprogramma psychotische stoornissen’. Ze was bestuurslid van de Stichting ‘Nu voor Later’ (Ypsilon) en schreef in die functie informatiebrochures voor familieleden van psychotische mensen.

Ze heeft veel lezingen gehouden en schreef verschillende artikelen en hoofdstukken in boeken. Ze is een van de redacteuren van Psychiatrienet, een informatiesite voor psychiaters en onderhoudt daar de informatie over gezinstherapie bij psychiatrische problemen.

Ze ontwikkelde in Altrecht de ‘Transmurale Gezinsbegeleiding’. Dit is een vorm van gezinsbegeleiding voor psychotische patiënten waarbij onafhankelijk van waar de patiënt zich op dat moment bevindt, - het maakt niet uit of hij thuis woont, op straat zwerft, op reis is, of opgenomen is- familieleden ondersteuning van een vast koppel hulpverleners krijgen. Deze hulpverleners voeren een aantal gezinsgesprekken die tot doel hebben het voor iedere betrokkene beter te maken. Zij deed in deze gesprekken ervaringen op die de basis vormen voor dit boek.

Publicaties

De eenzaamheid van de psychose (2012)

De rol van veilige strijd bij het ontstaan en het herstel van een psychose
Margreet de Pater