Gratis verzending vanaf €20

Maria Ganci


Maria Ganci is geregistreerd klinisch maatschappelijk werker en psychoanalytisch psychotherapeut voor kinderen en adolescenten. Maria's interesse in eetstoornissen begon in 2005. In 2007 was ze een van de oprichters van het Specialist Eating Disorders Program van het Royal Children's Hospital in Melbourne. Sindsdien richt ze zich uitsluitend op het geven van Family Based Treatment (FBT) en Adolescent Focused Treatment (AFT). Haar betrokkenheid bij gezinnen leidde ertoe dat ze een Graduate Certificate in Nutrition voltooide aan de Deakin University.
Tijdens haar werk in het Specialistische Eetstoornisprogramma werd Maria Ganci de hoofd FBT-therapeut in een gerandomiseerde gecontroleerde studie waarin de effectiviteit van twee behandelingen voor anorexia nervosa bij adolescenten werd vergeleken: Family Based Therapy en Parent Focused Therapy onder begeleiding van Prof. Daniel LeGrange en Dr. Katharine Lobe, beide internationale experts op het gebied van eetstoornissen.
In 2014 werd Maria Ganci geaccepteerd als lid van de faculteit van het Training Institute for Child & Adolescent Eating Disorders, Chicago, VS. Momenteel biedt ze geaccrediteerde FBT-supervisie, training en consultatie. Bezoek voor meer informatie haar website www.mariaganci.com

Publicaties

FBT-behandeling bij jeugdigen met anorexia

Een vaardighedengids voor ouders
Maria Ganci