Gratis verzending vanaf €20

Marigo Teeuwen


Drs. Marigo Teeuwen studeerde in 2000 als socioloog af op het onderwerp Criminaliteit onder Licht verstandelijk gehandicapte jongeren. Sinds die tijd werkt zij met veel enthousiasme als onderzoeker bij achtereenvolgens de WRR en de UvA, tevens als docent sociologie van het beleid en kwalitatieve methodologie. Daarnaast is zij sinds kort zelfstandig onderzoeker.
Haar ervaring en interesse liggen op het terrein van rechts- en beleidssociologie, met speciale aandacht voor de onvoorziene (perverse) gevolgen van beleid.

Zij is lid van lid van de landelijke expertgroep politie en LVB. Daarnaast is zij naar aanleiding van het onderzoek Zware Bagage - een inventariserend onderzoek naar psychosociale problemen en verstandelijke beperkingen bij Amsterdamse jeugd – adviserend lid van de Turkse Denktank/Stichting Innovatie Academie.

Publicaties

Verraderlijk gewoon (2012)

Licht verstandelijk gehandicapte jongeren, hun wereld en hun plaats in het strafrecht Winnaar SMV Publicatieprijs 2013
Marigo Teeuwen