Gratis verzending vanaf €20

Dolf Hautvast


Dolf Hautvast (1947) Wonend in Utrecht, met partner Hanneke, ook uit het onderwijs. En trots op mijn drie kinderen en vier kleinkinderen. Door de nieuwste generatie zie ik hoe anders het leren met gebruikmaking van social media loopt en welke kansen daar liggen.

Na lesgeven, leiding geven, meewerken aan onderwijsprojecten in achterstandswijken ben ik gaan werken bij APS, landelijke organisatie voor onderwijsverbetering. Mijn hart ligt bij leerlingen die te maken hebben met sociale problematiek en onderwijsachterstanden. Mijn uitgangspunt daarbij is altijd geweest: ”lastige leerlingen bestaan eigenlijk niet, wel jongeren die vanwege hun problemen een specifieke aanpak en aandacht nodig hebben”. Op zo'n 150 scholen gewerkt aan betekenisvol onderwijs, effectiever mentoraat, omgaan met negatief gedrag van leerlingen; de school leren van een ‘lastige klas ‘ weer een goed functionerende groep te maken. Onder andere trainingen Meervoudige Intelligentie gegeven en meegewerkt aan het opzetten van campussen, 12- en 24 uur-scholen.

Veel aandacht gegeven aan vormen van leerlingenparticipatie met als kijkwijzer in de school: “doe niets wat leerlingen zelf kunnen!” Voel me in mijn element als ik op school weer bezig ben met het opleiden van leerlingen en hun coaches die zelf geweldloos conflicten op gaan lossen als leerlingenbemiddelaars / peermediators.

Met APS en Youngworks betrokken bij expertisecentrum “ Jongenstalent”. En met een initiatiefgroep aan het werk om het “Breekjaar” in Nederland van de grond te krijgen; een maatschappelijk jaar voor jongeren tussen 16-25 waarin ze naast een zinvolle bijdrage aan de samenleving ook deel uit maken van een (campus)groep waarin je je orienteert op de toekomst.
Dolf Hautvast