Gratis verzending vanaf €20

Jo Hermanns


Jo Hermanns (Emeritus Prof. dr., 02-06-1948) studeerde psychologie en werkte na zijn afstuderen aan de Universiteit van Utrecht. Daar promoveerde hij in 1977 op een onderzoek naar de vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen. Hij werkte in verschillende functies in de jeugdhulpverlening. Hij was onder meer tussen 1985 en 1998 directeur van een instelling voor jeugdhulpverlening in Maastricht. 

Van  1991 tot 2013 was hij deeltijdhoogleraar Opvoedkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn specialisatie is opvoedingsondersteuning. Van 1 januari 2009 tot juni 2013 was hij daarnaast bijzonder hoogleraar op de Kohnstammleerstoel aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA. 

Vanaf 1 januari 2008 tot juni 2013 was hij tevens bijzonder lector aan de Hogeschool Utrecht, met als werkterrein 'Werken in justitieel kader'.
Hij is nog steeds werkzaam als onafhankelijk adviseur op het terrein van jeugd en jeugdbeleid.

Publicaties

Wraparound care in de jeugdzorg (2012)

Implementatie van Intensieve Pedagogische Thuishulp

Zorgen dat het werkt (2011)

Werkzame factoren in de zorg voor jeugd

Gezinsinterventies (2008)

Aan de slag met problematische opvoedingskwesties
Jo Hermanns