Gratis verzending vanaf €20

Tracy Alloway


Tracy Packiam Alloway (PhD) is verbonden aan de universiteit van North Florida. Haar interesse gaat uit naar de invloed van het werkgeheugen op leren en ze heeft verschillende grootschalige onderzoeken gedaan om vast te stellen waarom kinderen met problemen met het werkgeheugen vaak falen op school.

Haar werk heeft duidelijk gemaakt, dat de capaciteit van het werkgeheugen een voorspellende waarde heeft voor latere vorderingen bij lezen en rekenen.

Inzicht in het profiel van het werkgeheugen van een kind is essentieel voor het bieden van passende leerondersteuning en ze is nu betrokken bij een longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van goede interventies voor kinderen met geheugenproblemen.

Gedurende haar onderzoeken heeft ze samengewerkt met onderwijsprofessionals, zoals orthopedagogen, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, leerkrachten en logopedisten.

Publicaties

De invloed van het werkgeheugen op het leren (2014)

Handelingsgerichte adviezen voor het basisonderwijs
Tracy Alloway