Gratis verzending vanaf €20

Corrie Baas


Vanaf mijn eerste beroepsperiode werk ik in de gezondheidszorg. Ik begon als verpleegkundige, daarna heb ik de opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige gedaan alsmede de HBO-opleiding tot Maatschappelijk werkende. Tevens heb ik enkele modules van filosofie gevolgd.

Ik werk nu 25 jaar als psychosociaal hulpverlener. De eerste jaren hiervan als maatschappelijk werkende in het ziekenhuis en bij een gemeentelijke instelling. Vervolgens als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij de reguliere GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) en als laatste in de huisartsenpraktijk als praktijkondersteuner GGZ. Ten tijde van mijn GGZ-periode heb ik diverse specifieke trainingen gevolgd op het gebied van rouw, burn-out, persoonlijkheidsstoornissen, consultatie, reminiscentie en groepsbehandeling.

Ik begeleid mensen individueel en heb een kleine praktijk: ‘Licht op je kracht'

Corrie Baas