Gratis verzending vanaf €20

Barbara Dekker


Barbara Dekker is Orthopedagoog bij de Stichting Maatschappelijk Juridische Dienstverlening te Groningen, en vanuit die functie was zij praktijkbegeleider van Marjolijn Rijskamp aldaar. De MJD is een professionele organisatie op het gebied van wonen, welzijn en zorg en biedt onder meer hulpverlening aan multi-problemgezinnen. Dekker was nauw betrokken bij het onderzoek naar de ontwikkeling van de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld voor de MJD. Verder participeert Dekker in de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK).
Barbara Dekker