Gratis verzending vanaf €20

Trijntje Roggen


Trijntje Roggen heeft vanuit de opleiding Orthopedagogiek, sectie Jeugdzorg, van de Rijksuniversiteit Groningen, als supervisor het masterproject van Marjolijn Rijskamp begeleid. Roggen’s expertise is vooral gericht op professionalisering en zorgethiek, waarbij kritische reflectie op professioneel handelen centraal staat. Haar onderzoeksgebied betreft onder meer de coaching van professionals, die een cruciale rol spelen bij de omgang met signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Publicaties

Geef mij een signaal

Een meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld (Horizon-reeks)
Trijntje Roggen