Sonja van Rooijen


Sonja van Rooijen is projectleider voor diverse projecten bij het Trimbos-instituut, een kennisinstituut wat onderzoek doet naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving.De projecten die onder Sonja van Rooijen vallen zijn veelal projecten gericht op kwaliteitsverbetering in de langdurige GGZ. Een aantal specifieke onderwerpen waarop zij zich richt: ambulantisering van de GGZ, dubbele diagnose, LVB en middelengebruik, GGZ Kennisplein.
Sonja van Rooijen