Gratis verzending vanaf €20

Jurriaan Omlo


Jurriaan Omlo studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.
Hij is als onderzoeker verbonden aan de Hogeschool Inholland voor het lectoraat Maatschappelijk Werk en de Wmo werkplaats in Rotterdam. Hij verricht onderzoek naar good practices op het gebied van maatschappelijk werk en sociaal werk in brede zin. Hij promoveerde in 2011 op een onderzoek naar het perspectief van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen op integratie.

In het verleden was Omlo werkzaam bij de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), en schreef toen mee aan een advies over hangjongeren en een advies over polarisatie. Na werkzaam te zijn geweest bij het Ministerie van VROM en later Binnenlandse Zaken - de beleidsdirectie Inburgering en Integratie - werkte hij enige tijd bij MOVISIE, waar hij publiceerde over de Wet Maatschappelijke ondersteuning en effectieve sociale interventies.

Publicaties

Weten wat werkt

Passend evaluatieonderzoek in het sociale domein
Jurriaan Omlo