Gratis verzending vanaf €20

Martijn Bool


Martijn Bool werkt binnen Movisie bij het programma Effectiviteit en vakmanschap. Hij biedt ondersteuning op verschillende inhoudelijke thema’s in het werkveld en binnen Movisie.

Arbeidsverleden: Hij heeft tien jaar bij het Trimbos-instituut vernieuwende werkwijzen geïntroduceerd en onderzocht. En grote implementatie en ontwikkelprojecten geleid en ondersteund. Daarvoor heeft hij meer dan 10 jaar in de preventiepraktijk voor psychische problemen (RIAGG) gewerkt en bij een klein onderzoeksbureau gericht op beleidsadviezen. Verder heeft hij op uiteenlopende manieren preventiebeleid van de GGZ en verslavingszorg landelijk en lokaal ondersteund. De thema’s bij voorgaande werkzaamheden liepen uiteen van rehabilitatie, kinderen uit multiproblem gezinnen, preventie van depressie, alcohol, werkstress en suïcide.

Publicaties

Weten wat werkt

Passend evaluatieonderzoek in het sociale domein
Martijn Bool