Gratis verzending vanaf €20

Peter Rensen


Peter Rensen is als onderzoeker verbonden aan Movisie – een kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. Hij werkte aan een vijfjarig project rondom eenzaamheid.
Momenteel is hij werkzaam op de afdeling trends en onderzoek. Hij is onder meer projectleider ‘Effectieve interventies in de sociale sector’.

Publicaties

Weten wat werkt

Passend evaluatieonderzoek in het sociale domein
Peter Rensen