Gratis verzending vanaf €20

Leo Pauw


Dr. Leo Pauw (1953) is oprichter van Stichting Vreedzaam, een stichting die zich richt op het bevorderen van democratisch burgerschap bij jongeren. Pauw is meer dan veertig jaar actief in het onderwijs, eerst als leraar later als pedagoog (advisering, onderzoek en ontwikkeling). Zijn expertise ligt o.a. op het terrein van burgerschapsvorming. Hij is de initiatiefnemer en ontwikkelaar van een schoolbreed programma voor sociale competentie en democratisch burgerschapsvorming, De Vreedzame School, dat inmiddels op 950 basisscholen wordt gebruikt. Pauw is in 2013 gepromoveerd op onderzoek naar de relatie tussen onderwijs en burgerschapsvorming aan de Universiteit Utrecht, en publiceerde verschillende boeken en artikelen, o.a. op het terrein van burgerschapsvorming (De Vreedzame School; De Vreedzame Wijk), de aanpak van gedragsproblemen en leerlingbemiddeling.


Publicaties

De Vreedzame Wijk (2019)

Een praktische gids voor een samenhangend opvoedklimaat in de wijk

School, ouders en wijk: samen opvoeden (2018)

Op weg naar een vreedzame opvoedgemeenschap

De Vreedzame School (2013)

Onderwijs en de maatschappelijke vorming van de leerling

Onderwijs en Burgerschap: wat vermag de basisschool?

Onderzoek naar De Vreedzame School (proefschrift)

Van gedragsregulering naar opvoeding

Het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag in de Vreedzame School
Leo Pauw